Odjel za odrasle osobe

Usluge koje pružamo:

 • savjetovanje i pomaganje
 • usluga pomoći i njege u kući putem odgovarajućih službi i pružatelja usluge
 • usluga boravka i smještaja u domovima, udomiteljskim obiteljima i dr.
 • obrada za Prvostupanjsko tijelo vještačenja u svrhu ostvarenja određenih prava
 • ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu i  osobne  invalidnine
 • svi poslovi vezani za skrbništvo odraslih osoba (prijedlozi, mišljenja, rješenja, praćenje)
 • praćenje prilika smještenih osoba (obilasci, kontakti, zaštita njihovih interesa)
 • udomiteljstvo odraslih osoba
 • zbrinjavanje beskućnika
 • pomoć azilantima
 • davanje mišljenja, izvještaja, prijedloga sudovima, odvjetništvu, policiji, bolnicama, zatvorima i svim drugim državnim organima po potrebi
 • suradnja s državnim tijelima i organima lokalne zajednice
 • suradnja s udrugama

-izdajemo dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavljamo nadzor nad udomiteljskim obiteljima, vodimo evidenciju o izdanim dozvolama

 

Naši korisnici su:

 • starije i nemoćne osobe
 • odrasle osobe s invaliditetom (tjelesna, osjetilna i intelektualna oštećenja)
 • psihički i fizički bolesne odrasle osobe
 • odrasle osobe pod skrbništvom
 • zdravstveno neosigurane osobe
 • ovisnici o drogama, alkoholu, kocki
 • beskućnici
 • počinitelji krivičnih djela, osuđene osobe i njihove obitelji
 • odrasle osobe žrtve nasilja
 • žrtve trgovanja ljudima
 • azilanti

 


 

Pri Odjelu su zaposleni:

Ivana Ivša, magistra socijalnog rada - Voditeljica  odjela

Mirela Cuculić, dipl. pravnik

Mihaela Claudia Dugandžić, magistra socijalnog rada

Irena Anušić, magistra socijalnog rada

Nikolina Japundžić, dipl.soc. radnica

Marijana Mačković, prof. psiholog

Ksenija Ivnik, dipl.soc. radnica

Sanja Orelj, dipl.soc. radnica

Marija Vukelić, magistra prava

 

Tim za  udomiteljstvo

Ivana Ivša, magistra socijalnog rada

Marijana Mačković, prof.  psihologije

 

Tim za skrbništvo

Mirela Cuculić, dipl. pravnik

Mihaela Claudia Dugandžić, magistra socijalnog rada