Odjel za odrasle osobe

Usluge koje pružamo:

 • savjetovanje i pomaganje
 • usluga pomoći i njege u kući putem odgovarajućih službi i pružatelja usluge
 • usluga boravka i smještaja u domovima, udomiteljskim obiteljima i dr.
 • obrada za Prvostupanjsko tijelo vještačenja u svrhu ostvarenja određenih prava
 • ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu i  osobne  invalidnine
 • svi poslovi vezani za skrbništvo odraslih osoba (prijedlozi, mišljenja, rješenja, praćenje)
 • praćenje prilika smještenih osoba (obilasci, kontakti, zaštita njihovih interesa)
 • udomiteljstvo odraslih osoba
 • zbrinjavanje beskućnika
 • pomoć azilantima
 • davanje mišljenja, izvještaja, prijedloga sudovima, odvjetništvu, policiji, bolnicama, zatvorima i svim drugim državnim organima po potrebi
 • suradnja s državnim tijelima i organima lokalne zajednice
 • suradnja s udrugama

-izdajemo dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavljamo nadzor nad udomiteljskim obiteljima, vodimo evidenciju o izdanim dozvolama

 

Naši korisnici su:

 • starije i nemoćne osobe
 • odrasle osobe s invaliditetom (tjelesna, osjetilna i intelektualna oštećenja)
 • psihički i fizički bolesne odrasle osobe
 • odrasle osobe pod skrbništvom
 • zdravstveno neosigurane osobe
 • ovisnici o drogama, alkoholu, kocki
 • beskućnici
 • počinitelji krivičnih djela, osuđene osobe i njihove obitelji
 • odrasle osobe žrtve nasilja
 • žrtve trgovanja ljudima
 • azilanti