Javna nabava

27.12.2022.

20.12.2022.

15.12.2022.

15.12.2022.

14.12.2022.

14.12.2022.

29.03.2022.

04.03.2022.

04.03.2022.

08.12.2020.

  • Poziv za dostavu ponude - usluga čišćenja poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Sisak
  • poziv
  • troškovnik

07.12.2020.

  • Poziv na dostavu ponude - nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u objektu Centra za socijalnu skrb Sisak
  • poziv

01.09.2020.

09.07.2020.

03.02.2020.

15.02.2019.

28.12.2018.

17.12.2018.

25.05.2017.

 

DOKUMENTI