Kontakti

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK

 

Adresa:
Sisak, Ivana Meštrovića 21

Telefon:
Centrala 044/515-700

Fax:
044/515-725

E-mail:
e-mail: 

v.d. Ravnatelja 

Danijel Mosler, dipl.pravnik
e-mail: 

 

Voditelj odjela za odrasle osobe i novčane naknade

e-mail: 

 

Voditelj odjela za djecu, mlade i obitelj

e-mail: 

 

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 7,00-15,00 sati
                           (pauza od 11,00-11,30)

Rad sa strankama: ponedjeljak-petak 8,00-13,00 sati

 

 

PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR

Adresa:
Sisak, Ivana Meštrovića 21

 

Predstojnik Podružnice Obiteljski centar

Franjo Šaban, prof. psihologije

e-mail: 

Mob: 091/4410102

Telefon: 044/515-725

Fax: 044/515-725

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak 7,00-15,00 sati

Četvrtak 11,00 – 19,00

(pauza od 11,00-11,30)