Provedba projekta 'Kada je želja snažna, dob je manje važna'

 

Centar za socijalnu skrb Sisak partner je  Hrvatskom savezu slijepih u provedbi projekta „Kad je želja snažna, dob je manje važna“.  Cilj projekta je pridonijeti socijalnom uključivanju, sudjelovanju i zastupljenosti starijih osoba s oštećenjem vida u društvu u kojemu žive, na razini koja odgovara njihovim željama i potrebama. Specifični ciljevi projekta su:

1. Povećati vještine i motivaciju starijih slijepih i slabovidnih osoba i njihovih videćih vršnjaka kako bi se povećalo njihovo sudjelovanje u životu lokalne zajednice i zastupljenost u civilnom društvu.
2. Povećati informiranost starijih slijepih i slabovidnih osoba i njihovih videćih vršnjaka o pravima, uslugama i  mogućnostima za starije koje postoje u lokalnoj zajednici.
3. Razviti suradnju između lokalnih udruga slijepih, domova za starije i nemoćne, ustanova socijalne skrbi i drugih relevantnih organizacija u ciljanim županijama kao modela kvalitetne suradnje važnih društvenih dionika u području prevencije socijalnog isključivanja starijih osoba.

 Projekt sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a partneri su, osim CZSS Sisak još i CZSS Bjelovar te CZSS Senj.

 Dana 12. 09. 2018.g., u 12h,  socijalne radnice Centra za socijalnu skrb Sisak, Irena Anušić i Mašenka Sekulić održale su predavanje starijim osobama s oštećenjem vida i njihovim videćim vršnjacima o pravima i socijalnim uslugama koje mogu ostvariti, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Isto se održalo u prostoru Udruge slijepih Grada Kutine i dijela Sisačko – moslavačke županije, Trg kralja Tomislava 12. Prisutni su najviše interesa iskazivali za pravo na doplatak za pomoć i njegu,  osobnu invalidninu, socijalnu uslugu pomoći u kući i pravo na jednokratnu naknadu te se povela rasprava o uvjetima za ostvarivanje istih.

 

Kontakt

tel: 044 515 700

fax: 044 515 725

e-mail:
OIB: 71787364335
Ivana Meštrovića 21, Sisak

Radno vrijeme
7,30 – 15,30 – ponedjeljak -petak

Rad sa strankama
8,00 – 13,00 – ponedjeljak - četvrtak

Stanka za odmor
11,00 – 11,30 – pon – pet.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!