Ženska grupa Karlovac "Korak" - predstavljanje rezultata dvogodišnjeg projekta "Nova znanja za jednake mogućnosti"

 
Centar za socijalnu skrb Sisak kao partner Ženske grupe Karlovac „Korak“, nositelja projekta, je tijekom prethodne dvije godine provodio projekt „Nova znanja za jednake mogućnosti“, a u  suradnji i partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac.  
Projekt se provodio na području Karlovačke i Sisačko moslavačke županije i u njega je bilo uključeno 64 korisnika koji su bili nezaposlene osobe, dugotrajno nezaposlene osobe i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Vrijednost mu je bila 1.463.000,00 kuna, a financiran je bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Na području Karlovačke županije obrazovalo se za zanimanje dadilja, njegovateljica i knjigovođa, a na području Sisačko moslavačke županije za rukovatelje radnim strojevima, računalne operatere, pomoćne kuhare i knjigovođe. Na području Sisačko – moslavačke županije, 32 korisnika je završilo navedene edukacije, od kojih se dio uspio zaposliti.
Druga ciljana skupina u projektu bilo je 19 stručnih  radnika zaposlenih u centrima za socijalnu skrb na području ovih dviju županija, koje su uspješno pohađale i završile edukaciju iz socijalnog mentorstva, kako bi usvojili jednaka znanja, vještine i alate sa ciljem poticanja socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade, odnosno socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, kroz pružanje potpore za njihovo uključivanje u tržište rada.
 
Više na linkovima:
 

Kontakt

tel: 044 515 700

fax: 044 515 725

e-mail:
OIB: 71787364335
Ivana Meštrovića 21, Sisak

Radno vrijeme
7,30 – 15,30 – ponedjeljak -petak

Rad sa strankama
8,00 – 13,00 – ponedjeljak - četvrtak

Stanka za odmor
11,00 – 11,30 – pon – pet.
Our website is protected by DMC Firewall!