Udomiteljstvo za odrasle

Odrasle osobe smještavaju se u udomiteljske obitelji kada im njihova djeca ili drugi obveznici uzdržavanja nisu u mogućnosti osigurati kvalitetnu skrb te zadovoljavanje svakodnevnih potreba. Korisnici smještaja u udomiteljskim obiteljima su često osobe koje zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili bolesti nisu u stanju brinuti o zadovoljenju svojih potreba. Takvim korisnicima u sklopu smještaja osigurava se briga o prehrani, njega, briga o zdravlju, aktivno provođenje slobodnog vremena i drugo. Udomitelji kroz uslugu smještaja nastoje korisnike uključiti u život zajednice sukladno potrebama i mogućnostima korisnika, a također potiču kontakte korisnika sa članovima njihovih biološkim obiteljima, prijateljima i poznanicima. Udomiteljska obitelj za odrasle osobe mora zadovoljavati propisane uvjete ( stambene, socijalne i druge) koje procjenjuje Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta udomitelja.