Udomiteljstvo za djecu

Djeca se u udomiteljske obitelji smještavaju kada njihove biološke obitelji ne mogu brinuti o njima. Takav oblik smještaja je u pravilu privremen te traje dok se ne poprave prilike u djetetovoj biološkoj obitelji ili dok se ne donese odluka o nekom drugom obliku skrbi ( osamostaljenju ili posvojenju djeteta). Postoje razni razlozi zašto se djeca smještavaju u udomiteljske obitelji ali kao najčešći razlog prepoznajemo napuštanje od strane roditelja, smrt roditelja te roditeljsko zanemarivanje ili zlostavljanje.

Djeci kojoj je uskraćena odgovarajuća roditeljska skrb potrebna je nova, zamjenska obitelj kako bi imali poticajno okruženje za daljnji rast i razvoj. Udomiteljska obitelj djetetu može pružiti sigurnost i strukturu koja im je u dotadašnjem životu najčešće nedostajala. Odrastanje u takvoj obitelji može udomljenoj djeci pružiti model po kojem će kasnije stvarati odnose u obiteljima koje će sami kasnije stvarati. Udomiteljska obitelj za djecu mora zadovoljavati propisane uvjete ( stambene, socijalne i druge) koje procjenjuje Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta udomitelja.