UDOMITELJSTVO

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku socijalne skrbi (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomiteljska obitelj mora imati dozvolu za obavljanje udomiteljstva koju izdaje nadležni Centar za socijalnu skrb, a takvu obitelj čine udomitelj njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici koji zajedno žive.

U udomiteljskoj obitelji korisniku se osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju te zadovoljenje drugih potreba korisnika.

Smještaj u udomiteljskoj obitelji može se priznati djeci ili odraslim osoba ovisno o tome kakve su potrebe korisnika.

Smještaj djece ili maloljetnih osoba priznaje se u situacijama kada se za dijete ne može brinuti njegova primarna ( biološka) obitelj.

Smještaj odraslim osobama priznaje se kada one nisu u mogućnosti brinuti samostalno o zadovoljenju osnovnih životnih potreba zbog starosti, te tjelesnog, osjetilnog, intelektualnog ili mentalnog oštećenja.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji. 

ŠTO AKO SE ŽELITE BAVITI UDOMITELJSTVOM?

Udomiteljstvo je plemenita odluka ali istovremeno i iznimno odgovorna te mijenja i dotiče život svakog člana udomiteljske obitelji. Zato je jako važno takvu odluku donijeti promišljeno imajući na umu sve što udomiteljstvo donosi.

Ako ste zainteresirani za obavljanje udomiteljstva dodatne informacije možete potražiti kod Tima za udomiteljstvo na adresi Sisak, Ivana Meštovića 21. ili na brojeve telefona 044/515-723 ili 515-722.


 

povjerenstvo za izbor udomitelja