POSVOJENJE

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta. Posvojenjem posvojitelji stječu pravo na roditeljsku skrb, te se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.  Posvojenjem nastaje među posvojiteljima i njegovim srodnicima s jedne strane te posvojenikom i njegovim potomcima s druge strane neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze.

Procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje provodi nadležni Centar za socijalnu skrb koji će na temelju podnesenog zahtjeva utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke  te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.

Kada se utvrde zakonske pretpostavke za zasnivanje posvojenja, potencijalni posvojitelji se upućuju u  obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje.

Nakon provedenog postupka centar izdaje mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje te potencijalne posvojitelje upisuje se u registar potencijalnih posvojitelja koji se vodi u elektronskom obliku te je dostupan svim Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj.

Centar za socijalnu skrb i nakon zasnivanja posvojenja osigurava i savjetodavnu pomoć i potporu te prati prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji.