Vizija

Moderna  javna  ustanova, koja  je dostigla najviše standarde kvalitete socijalnih  usluga i svojim stručnim i tehničkim resursima  uspješno odgovara na  sve izazove u području djelatnosti socijalne  skrbi, efikasan  je  servis  građana,  a aktivnom ulogom u zajednici promiče opće dobro i djeluje u cilju smanjnja  rizika za socijalnu isključenost posebno osjetljivih  skupina.