Odluka o neizboru kandidata

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 2. siječnja 2015. godine i temeljem javnog natječaja KLASA: 1112-03/22-01/23, URBROJ: 2176-138-03-06-22-2 od 16.11.2022. godine za zapošljavanje radnika na radno mjesto profesora psihologije I. vrste - rad na određeno, puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Sisak, Podružnica Obiteljski centar - 1 izvršitelj/ica, ravnatelj Centra ua socijalnu skrb donosi odluku od neizboru kandidata.

Nakon provedenog javnog natječaja KLASA: 112-03/22-01/23, URBROJ: 2176-138-03-06-22-2 od 16.11.2022. godine za zapošljavanje na radno mjesto profesora psihologije I. vrste - rad na određeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Sisak, Podružnica Obiteljski centar - 1 izvršitelj/ica, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sisak donosi odluku o neizboru kandidata.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka.


Ispis   E-mail