Obavijest kandidatima o provođenju razgovora i testiranja

Obavještavaju se kandidati koji su se javili na natječaj KLASA: 112-03/22-01/8, URBROJ: 2176-138-03-01-22-1 od 11.04.2022. godine za zapošljavanje na radno mjesto:

1. Diplomirani socijali radnik I. vrste – rad na određeno, puno radno vrijeme

da će se razgovor (intervju) s kandidatima provesti dana 04.05. 2022. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Sisak sa sjedištem u Sisku, Ivana Meštrovića 21.
Ako se kandidati ne odazovu razgovoru (intervjuu) smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora s kandidatima.

2. Administrativni referent III. vrste – rad na određeno, puno radno vrijeme

da će se testiranje prijavljenih kandidata provesti dana 6.05.2022. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Sisak sa sjedištem u Sisku, Ivana Meštrovića 21.
Izvorišne osnove provjere znanja su:

• Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj: 75/2021)
• Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09 i 110/21).

Kandidati su dužni na pismeno testiranje ponijeti osobnu iskaznicu.
Ako se kandidat ne odazove pismenom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog testiranja kandidata.

Obavijest.


Ispis   E-mail