Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak dana 07. travnja 2022. godine donijela je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave KLASA: 406-01/22-02/13, URBROJ:2176-138-02-21-22-17.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.


Ispis   E-mail