Odluka o izboru kandidata - diplomirani socijalni radnik I.vrste

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 2.siječnja 2015. godine i temeljem javnog natječaja KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 2176-138-03-01-22-2 od 8.12.2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme za radno mjesto dipl. socijalnog radnika I. vrste u sklopu projekta „Mobilni tim u zajednici” Kodni broj: UP.02.2.2.06.0093 u Centru za socijalnu skrb Sisak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi ODLUKU.


Ispis   E-mail