Odluka o izboru kandidata - diplomirani socijalni radnik I.vrste

Na Temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak i na temelju javnog natječaja KLASA: 100-01/21-01/8, UBROJ: 2176-138-02-11-21-5 od 20. 12. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I. vrste - neodređeno, puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Sisak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi ODLUKU.

 


Ispis   E-mail