Odluka o izboru kandidata - diplomirani socijalni radnik/ca

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak od dana 28.12.2018. godine i Javnog natječaja za zapošljavanje u Centru za socijalnu skrb Sisak KLASA: 112-02/21-01/5, UBROJ: 2176-138-02-11-21-2 od 08. listopada 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi ODLUKU.

 


Ispis   E-mail