Odluka o izboru kandidata - diplomirani socijalni radnik/ca i diplomirani pravnik/ca

Hitova: 101

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak od dana 28.12.2018. godine i Javnog natječaja za zapošljavanje u Centru za socijalnu skrb Sisak KLASA: 112-02/21-01/4, UBROJ: 2176-138-03-07-21-1 od 13. rujna. 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi ODLUKU.

Ispis
Our website is protected by DMC Firewall!