Obavijest kandidatima o provođenju testiranja

Obavijest kandidatima o provođenju testiranja za zasnivanje radnog odnosa:

- administrativno-financijski radnik III. vrste

da će zbog provođenja epidemioloških mjera, putem e-mail adrese biti obaviješteni o terminu testiranja koji će se provesti

dana 02. rujna 2021. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Sisak sa sjedištem u Sisku, Ivana Meštrovića 21.

OBAVIJEST.


Ispis   E-mail