Odluka o izboru kandidata - diplomirani socijalni radnik/ca i diplomirani pravnik/ca

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak od dana 28.12.2018. godine i Javnog natječaja za zapošljavanje u Centru za socijalnu skrb Sisak KLASA: 100-01/21-01/4, UBROJ: 2176-138-02-11-21-5 od 30. lipnja. 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi ODLUKU.


Ispis   E-mail