Odluka o izboru kandidata - diplomirani socijalni pedagog/inja i diplomirani psiholog/inja

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak od dana 28.12.2018. godine i Javnog natječaja za zapošljavanje u Centru za socijalnu skrb Sisak KLASA: 112-01/21-01/3, UBROJ: 2176-138-02-11-21-2 od 12. svibnja. 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak donosi ODLUKU.


Ispis   E-mail