Odluka o izboru kandidata - diplomirani socijalni radnik I. vrste

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak (pročišćeni tekst) od 28.12.2018. godine i na temelju javnog natječaja KLASA: 112-02/20-01/10, URBROJ: 2176-138-03-08-20-1 od 14.12.2020. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I. vrste

 

Odluka


Ispis   E-mail