Odluka o poništenju postupka jednostavne javne nabave: Nabava robe, materijala i sredstva za čišćenj...
29 Pro 2022

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 02. siječnja 2015. godine i članka 29. Pravilnika Centra za socijalnu skrb Sisak o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga KLASA: 012-01/18-01/1, URBROJ: 2176-138-04-13-18-1 od 29. svibnja 2018. godine, ravnatelj Centra [ ... ]

Opširnije...
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
29 Pro 2022

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak (pročišćeni tekst) od 28. prosinca 2018. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi obavijest o odabiru najpovoljnije ponude.  Predmet jednostavne javne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru: usluga odnosno nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine [ ... ]

Opširnije...
Odluka o poništenju postupka jednostavne javne nabave: usluge čišćenja poslovnog prostora Centra za ...
27 Pro 2022

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 02. siječnja 2015. godine i članka 29. Pravilnika Centra za socijalnu skrb Sisak o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga KLASA: 012-01/18-01/1, URBROJ: 2176-138-04-13-18-1 od 29. svibnja 2018. godine, ravnatelj Centra [ ... ]

Opširnije...
Odluka o neizboru kandidata
13 Pro 2022

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 2. siječnja 2015. godine i temeljem javnog natječaja KLASA: 1112-03/22-01/23, URBROJ: 2176-138-03-06-22-2 od 16.11.2022. godine za zapošljavanje radnika na radno mjesto profesora psihologije I. vrste - rad na određeno, puno radno vrijeme [ ... ]

Opširnije...
Ostali članci