PROJEKT

UKUPNA VRIJEDNOST:
1.453.275,52 kn (Iznos EU potpore 100%)

NOSITELJ PROJEKTA:
Centar za socijalnu skrb Sisak,
Ul. Ivana Meštrovića 21, 44000, Sisak,
www.czss-sisak.hr

PARTNERI:
Sisačko-moslavačka županija, Centar za socijalnu skrb Daruvar

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
23.06.2020. – 23.06.2022.

CILJ PROJEKTA:
podrška procesu deinstitucionalizacije kroz razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga CZSS Sisak putem mobilnog tima za podršku na području Grada Siska, Općine Martinska Ves i Općine Sunja kroz jačanje obitelji, odnosa roditelja i djece te ostvarivanje  zdravog  i poticajnog  okruženja za odrastanje djece uz njihove biološke roditelje. Sastav mobilnog tima: socijalni radnik, psiholog i socijalni pedagog

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
–   psihosocijalna pomoć i podrška  obitelji  u riziku, djeci i mladima  kroz usluge mobilnog  tima
–   pomoć u učenju i strukturiranje vremena djeci i mladima
–   edukacija  stručnjaka iz sustava socijalne  skrbi
–   kampanje podizanja svijesti javnosti  o važnosti obiteljskog života,  o roditeljstvu i pravu djeteta na odrastanje  u  obitelji